Privacyverklaring

Overdracht van gegevens

Onze webwinkel maakt gebruik van een sterke SSL verbinding. Middels het SSL certificaat is de verbinding van uw computer tot onze server volledig versleuteld, waardoor het niet mogelijk is om gegevens door derden in te zien.

Hardware en software

De software waarop onze webwinkel draait (inclusief server software) worden zo spoedig mogelijk door onze medewerkers en/of onze hosting partner bijgewerkt naar de meest recente (stabiele) versie. De software is zo veilig mogelijk geconfigureerd naar de mogelijkheden en kennis van onze medewerkers en hosting partner. Toegang tot de administratieve systemen is uitsluitend beschikbaar door onze medewerkers door middel van twee-staps-authenticatie.

Verwerkte gegevens

Door ons worden de volgende persoonsgegevens verwerkt. Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Deze gegevens worden door u ingevuld middels het bestelformulier, het formulier waarmee een account kan worden aangemaakt en/of de formulieren in uw account.

 1. Naam
 2. Factuur- en verzendadres;
  • Straatnaam
  • Huisnummer inclusief eventuele toevoegingen
  • Postcode
  • Plaats
  • Provincie*
  • Land
 3. E-mailadres
 4. Bedrijfsnaam*
 5. BTW-nummer*
 6. Telefoonnummer

De persoonsgegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor onze medewerkers en worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van een bestelling, analyse van bestellingen en eventuele nazorg van uw bestelling zoals het verwerken van retouren en de garantie. Daar waar strikt noodzakelijk zijn deze persoonsgegevens tevens in te zien door onze hosting partner, echter slechts met onze schriftelijke toestemming. Alle gegevens voorzien van een asterisk zijn optioneel.

Alle gegevens die door ons worden verwerkt worden nooit door ons overhandigd aan derde partijen anders dan de noodzakelijke gegevens aan onze betaal- en vervoerspartners.

Aanpassen of verwijderen van uw gegevens

Indien u een account heeft, kunt u middels uw account uw gegevens wijzigen. De gewijzigde gegevens worden niet met terugwerkende kracht doorgevoerd in reeds geplaatste bestellingen.

Indien u uw gegevens wenst te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail. Wij zullen de gegevens dan binnen 7 dagen uit onze administratie verwijderen tenzij een wettelijke verplichting ons noodzaakt de betreffende gegevens langer te bewaren.

Vermoeden van misbruik

Indien u een vermoeden heeft dat er sprake is van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens dient u contact met ons op te nemen per e-mail.

Aanvullende informatie

Onze server wordt zo goed als mogelijk beveiligd. Zo gebruiken we DNSSEC om te voorkomen dat u een malafide webwinkel op onze domeinnamen zult aantreffen doordat derden uw DNS aangepast hebben. Daar waar mogelijk gebruiken we de nieuwste beveiligingstechnieken.

© Wyrix   |   Algemene Voorwaarden   |   Over ons   |   Privacyverklaring   |   Verzenden   |   Retourneren